34.472

Regeling rijksvaccinatieprogramma en bevolkingsonderzoek en voor de bestrijding van invasieve exotische vectorenMet dit wetsvoorstel wordt de Wet publieke gezondheid (Wpg) aangepast, zodat daarin het Rijksvaccinatieprogramma en het aanbod van bevolkingsonderzoeken wordt opgenomen.

Daarnaast is in dit voorstel een regeling opgenomen waarmee zogeheten invasieve exotische vectoren, zoals exotische muggen, beter kunnen worden bestreden. Tot slot wordt met dit voorstel nog een technische verbetering in de Drank- en Horecawet doorgevoerd die in verband staat met de Wpg.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 mei 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2017 hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 mei 2016

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

17