Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160005 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden

- E160004 / E160005 en E160011

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied; Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren

De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën te leveren op 17 mei 2016, aannemende dat de eerdere vragen van 8 april 2016 tijdig beantwoord worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren