Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 april 2016
1.
34336

Wet verbetering hybride markt WGA

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Schnabel), SP (Elzinga) en PvdA (Sent).

2.
Rondvraag

- Het lid Van Rooijen (50PLUS) verzoekt de griffier na te gaan wanneer een reactie op de brief aan de staatssecretaris van SZW van 10 maart 2016 over de UFR (33972, V) verwacht kan worden. In het bijzonder wenst hij bevestiging dat het gevraagde onderzoek uitgevoerd zal worden.
- Het lid Elzinga (SP) meldt dat er op 19 april 2016, om 9.30 uur, een gesprek plaatsvindt met vertegenwoordigers van de Unie KBO, waarbij geïnteresseerde leden aan kunnen schuiven. Per email zal nog nadere informatie worden verstrekt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren