Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verbetering hybride markt WGA (34.336)

-
34336

Wet verbetering hybride markt WGA

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 april 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren