Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- Toezegging T02033 / Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel

Toezegging Instelling staatscommissie

Bespreking van het verzoek van de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer om gezamenlijk te overleggen wordt aangehouden totdat het College van Senioren hierover heeft kunnen spreken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman