Moties ingediend tijdens de plenaire behandeling van het voorstel Omgevingswet (33.962) op 15 maart 2016De stemmingen over deze moties vonden plaats op 22 maart 2016.

Na stemming bij zitten en opstaan op 22 maart 2016 verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.

Na stemming bij zitten en opstaan op 22 maart 2016 aangenomen. De fracties van VVD en PVV stemden tegen.

Na stemming bij zitten en opstaan op 22 maart 2016 aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Na stemming bij zitten en opstaan op 22 maart 2016 aangenomen. De fracties VVD, PvdA en PVV stemden tegen.

Na stemming bij zitten en opstaan op 22 maart 2016 verworpen. De fracties van VVD, PvdA, CDA en PVV stemde tegen.