Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 februari 2016
1.
33675

Regelen van bekostiging van anonieme e-mental health en het mogelijk maken van anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliƫnten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Schnabel), SP (Don) en GroenLinks (Ganzevoort).

2.
34234

Implementatie Tabaksproductenrichtlijn

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 maart 2016.

3.
Tweede voortgangsrapportage Kwaliteit loont

Brief van de minister van VWS van 5 februari 2016 in reactie op brief van 7 januari 2016 (verslag schriftelijk overleg 31765, F)

De commissie neemt de brief van 5 februari 2016 voor kennisgeving aan.

4.
Mededelingen en informatie

- Op verzoek van de commissie wordt nagegaan of de op 16 februari 2016 geplande technische briefing over het wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509) plaats kan vinden van 15.30 - 17.00 uur. Op 1 maart 2016 zal de wijze van behandeling besproken worden.
- Op verzoek van de commissie zal de staf nog enige informatie aanleveren over het instellen van adviescolleges.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer