Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)

- Modellen Centraal Planbureau (CPB)

De commissie besluit de technische briefing door het Centraal Planbureau (CPB) op 8 maart te laten plaatsvinden. De commissie verzoekt dat de presentatie die bij het CPB op 12 februari a.s. voor leden van de Tweede Kamer gaat plaatsvinden, als achtergrondinformatie beschikbaar wordt gesteld.

De commissie stelt de conceptbrief Modellen Centraal Planbureau, met inbreng van de D66-fractie, SP-fractie, PvdA-fractie, ChristenUnie-fractie en SGP-fractie, vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren