Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onderzoek DNB (33.972) (T02087)

-
T02087

Toezegging Onderzoek DNB (33.972)

De commissie besluit toezegging T02087 met het op 17 december 2015 aangeboden DNB-rapport (33972, S en bijlage) over de wijziging van het risicoprofiel pensioenfondsen, als voldaan aan te merken.

De commissie besluit tevens het verslag van het mondelinge overleg van 19 januari 2016 met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiƫn over de gevolgen van de lage rente en de ultimate forward rate (ufr) voor de financiƫle positie van pensioenfondsen op 16 februari 2016 ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren