Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))

- 33992

Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 16 februari 2016. Het voorstel wordt gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel 33990.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer