Stemming moties Pakket Belastingplan 2016Verslag van de vergadering van 22 december 2015 (2015/2016 nr. 15)

Aanvang: 23.06 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen moties Pakket Belastingplan 2016

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2016, het wetsvoorstel Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds, het wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016, het wetsvoorstel Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015, het wetsvoorstel Wet uitvoering Common Reporting Standard en het wetsvoorstel Wijziging van het Belastingplan 2016,

te weten:

de motie-Van Rij c.s. over een simpeler en voor kleine spaarders voordeliger tijdelijk regime binnen het bestaande systeem van box 3 (34302, 34303, 34304, 34305, 34306, 34276, 34360, letter K);

de motie-Van Rooijen c.s. over het structureel handhaven van de ouderenkorting in het Belastingplan 2017 (34302, 34303, 34304, 34305, 34306, 34276, 34360, letter L).

(Zie vergadering van 21 december 2015.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor om over de moties te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Rij c.s. (34302, 34303, 34304, 34305, 34306, 34276, 34360, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, 50PLUS, de OSF en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (34302, 34303, 34304, 34305, 34306, 34276, 34360, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks en D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Het tellen is lastig op dit late uur. In eerste instantie zei ik dat de motie verworpen was, maar de motie-Van Rooijen c.s. is toch aanvaard. Misschien is het verstandig om nog een keer te stemmen. Mag ik degenen die voor de motie zijn, vragen om te gaan staan?

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks en D66 ertegen, zodat zij is aanvaard.

Dit houdt er toch een beetje de spanning in. Dat is altijd wel aardig.

De motie van het lid Ester onder letter M is aangehouden.

Dit was het Belastingplan met alles wat daarbij hoort.

Bij het volgende onderwerp, de Elektriciteits- en gaswet, stemmen wij eerst over de motie.