Stemming Wijziging van het Belastingplan 2016Verslag van de vergadering van 22 december 2015 (2015/2016 nr. 15)

Aanvang: 23.05 uur

Status: gerectificeerd


Wijziging van het Belastingplan 2016

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Belastingplan 2016 (34360).

(Zie vergadering van 21 december 2015.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.