Stemming Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015Verslag van de vergadering van 22 december 2015 (2015/2016 nr. 15)

Aanvang: 23.04 uur

Status: gerectificeerd


Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) (34306).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.