Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846)

- T02018

Toezegging Privacy van leners (33.846)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2015 inzake privacyaspecten digitale bibliotheek (33846, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02018 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman