Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2016 (34.360)

- 34360

Novelle Belastingplan 2016

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van 50PLUS (Van Rooijen). Onder voorbehoud dat de nota n.a.v. het verslag wordt aangeboden voor aanvang van de plenaire vergadering op 21 december 2016 acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren