mededeling over de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2016 en het wetsvoorstel Wet uitvoering Common Reporting StandardVerslag van de vergadering van 14 december 2015 (2015/2016 nr. 12)

Aanvang: 18.18 uur

Status: gecorrigeerd


De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Swagerman, wegens verblijf buitenslands;

Rinnooy Kan, Schnabel en Pijlman, wegens bezigheden elders, alleen vanavond;

Bikker en Van Kesteren, wegens ziekte, alleen vanavond. Wellicht zijn ze morgen weer beter.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede, gehoord het College van Senioren, dat de behandeling van het pakket Belastingplan 2016 en het wetsvoorstel Wet uitvoering Common Reporting Standard (34276) na de eerste termijn zal worden geschorst en dat de re- en dupliek worden aangehouden tot volgende week.