34.363

Verstrekken gegevens uit basisregister onderwijs voor periodieke gezondheidsonderzoeken jeugdigenDit wetsvoorstel regelt dat jeugdgezondheidszorg(JGZ)-organisaties via het Basisregister Onderwijs (BRON) gegevens van alle in het BRON geregistreerde scholen kunnen verkrijgen.

De JGZ heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid en lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar. In dat kader worden leerlingen tijdens hun schooltijd een aantal keren gezien door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de JGZ-organisatie.Voor een goede uitvoering en een goed bereik van de JGZ is het nodig dat de JGZ-organisaties beschikken over de actuele en correcte persoonsgegevens van alle leerlingen en deelnemers tot 18 jaar die onderwijs volgen in de gemeente.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.363, nr. 2) op 21 april 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 december 2015

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

11