34.360

Novelle Belastingplan 2016Deze novelle (TK 34.360, nr. 2) wijzigt het wetsvoorstel Belastingplan 2016 (34.302). De novelle is de uitwerking van een door de staatssecretaris van Financiën op 8 december 2015 aangeboden brief waarin de novelle wordt aangekondigd en bevat wijzigingsvoorstellen die bijdragen aan de totstandkoming van een meerderheid in de Eerste Kamer voor het Belastingplan 2016.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.360, nr. 2) is op 16 december 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Houwers, VVD, CDA en Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en OSF stemden voor.Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 21 december 2015 werden drie moties ingediend waarover op 22 december 2015 is gestemd.

Het voorstel werd door de Eerste Kamer gezamenlijk met de rest van het pakket Belastingplan 2016 en het voorstel Wet Common Reporting Standard (34.276) behandeld.

Op 23 november 2015 werd voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) een besloten technische briefing door medewerkers van het ministerie van Financiën verzorgd. Ook vond op die dag een openbare deskundigenbijeenkomst plaats. Van deze deskundigenbijeenkomst zijn een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

9 december 2015

titel

Wijziging van het Belastingplan 2016

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Als het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten

36