34.355

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoekDoel van dit wetsvoorstel is het bevorderen van internationalisering in het hoger onderwijs.

Daartoe biedt het voorstel onder meer een beter op de praktijk toegesneden regeling voor het gezamenlijke hoger onderwijs, zowel nationaal als internationaal. Daarbij kan het gaan om gezamenlijke opleidingen, gezamenlijke afstudeerrichtingen en gezamenlijke Ad-programma’s, verzorgd door twee of meer Nederlandse instellingen of door een of meer andere Nederlandse instellingen met een of meer buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs. Internationaal wordt dergelijk gezamenlijk onderwijs ook we aangeduid als “joint programmes”.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2017 zonder stemming aangenomen. SP en PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

3 december 2015

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

De volgende maatregleen worden voorgesteld:

  • een verbeterde regeling voor het verzorgen van gezamenlijk hoger onderwijs met Nederlandse en buitenlandse instellingen. Gezamenlijk onderwijs tussen Nederlandse instellingen en tussen Nederlandse en buitenlandse instellingen was al mogelijk, maar wordt door dit wetsvoorstel vergemakkelijkt. Met dit wetsvoorstel worden daarnaast gezamenlijke Ad-programma’s mogelijk gemaakt;
  • een gewijzigde regeling voor studiekeuzeactiviteiten voor studenten met een buitenlandse vooropleiding;
  • de introductie van de bevoegdheid voor instellingen om vanuit het profileringsfonds beurzen te verstrekken aan studenten in verband met het volgen van hoger onderwijs buiten Nederland;
  • erkenning van de graad “Doctor of Philosophy” (PhD); en
  • de mogelijkheid voor het verlenen van het ‘ius promovendi’ aan andere personeelsleden dan hoogleraren.

Documenten

55
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten