Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)

- Pakket Belastingplan 2016 en Wet uitvoering Common Reporting Standard

De leden van de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), PvdA (Sent), SGP (Schalk) en 50PLUS (Van Rooijen) leveren op 8 december vragen aan voor het verslag met betrekking tot het belastingplan 2016. De leden van de fracties van ChristenUnie (Ester) en D66 (Backer) geven aan wellicht nadere vragen te willen stellen. Op vrijdag 11 december a.s. wordt de nota naar aanleiding van het verslag verwacht.

De Eerste en Tweede Kamer hebben op 8 december een brief ontvangen van de staatssecretaris van Financiën over een in te dienen novelle bij het Belastingplan 2016. De commissie besluit dat de fracties tot uiterlijk vrijdag 11 december 10.00 uur hun vragen hierover kunnen aanleveren. Het ministerie van Financiën dient deze vragen maandag 14 december 10.00 uur te beantwoorden.

Op maandag 14 december zal de commissie voorafgaand aan de eerste termijn van de plenaire behandeling van het Belastingplan 2016 c.a. vergaderen over dit verslag van schriftelijk overleg en de stand van zaken van de behandeling van de novelle opnemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren