Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)

- Pakket Belastingplan 2016 en Wet uitvoering Common Reporting Standard

De leden van de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), D66 (Backer), PVV (Van Strien), SP (Köhler), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester), SGP (Schalk) en 50PLUS (Van Rooijen) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren