34.345

Verhoging strafmaxima voor mensensmokkelDit wetsvoorstel verhoogt in het Wetboek van Strafrecht de strafmaxima voor mensensmokkel. De huidige hoge instroom van migranten in de Europese Unie (EU) gaat gepaard met mensonterende mensensmokkelpraktijken. Aan de illegale binnenkomst en doorreis van migranten in de EU wordt veel geld verdiend. De regering wil onder andere door strafverhoging een bijdrage leveren aan het stoppen van het door criminele samenwerkingsverbanden profiteren van illegale migratie.

Met dit voorstel worden alle varianten van mensensmokkel, zoals genoemd in artikel 197a van het wetboek van strafvordering, verhoogd met 2 jaren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.345 nr. 2) is op 29 maart 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 november 2015

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2016. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2015, treedt zij, onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten

20