Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)

- Pakket Belastingplan 2016

De commissie bevestigt het eerder vastgestelde tijdspad voor de behandeling van het Belastingplan 2016, onder voorbehoud dat stemming in de Tweede Kamer deze week nog plaatsvindt. Het voorbereidend onderzoek is in dat geval voorzien voor 1 december 2015. Plenair debat onder voorbehoud op 14/15 december 2015.

- 34276

Wet uitvoering Common Reporting Standard

De commissie besluit voor het wetsvoorstel Common Reporting Standard (CRS) het tijdspad van het pakket Belastingplan 2016 aan te houden.

- Deskundigenbijeenkomst inzake pakket Belastingplan 2016

De commissie stemt in met het conceptprogramma voor de deskundigenbijeenkomst inzake het pakket Belastingplan 2016 op 23 november 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren