Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)

- Pakket Belastingplan 2016

De commissie besluit om de deskundigenbijeenkomst voorafgaand aan de behandeling van het pakket Belastingplan 2016, waartoe zij op 3 november jl. besloot, te organiseren op 23 november 2015 van 17.30 tot 19.30 uur. De commissie besluit voorts tot een lijst van uit te nodigen personen.
Het ministerie van Financiën zal worden verzocht om voorafgaand aan deze deskundigenbijeenkomst, van 16.00 tot 17.30 uur, een (besloten) technische briefing over het pakket Belastingplan 2016 te verzorgen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren