Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 10 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150030 - Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone

- E150030

Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone

De commissievoorzitter inventariseert welke fracties (mogelijk) behoefte hebben aan schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese instellingen. Besluitvorming over de procedure wordt aangehouden tot 17 november 2015.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren