Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 10 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150025 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

- E150024 en E150025

Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen; Voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese instellingen wordt op 1 december 2015 geleverd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren