Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846)

- T02018

Toezegging Privacy van leners (33.846)

Inbreng voor een brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De staf maakt een conceptbrief en mailt deze rond, met een reactietermijn tot donderdag 12 november 2015, 17:00 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman