verbergen  specifieke periode selecteren  9 juli 2024

 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 A)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 B)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 C)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 J)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 K)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 L)

25 juni 2024


18 juni 2024

 • Aangenomen
  Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35.447)
  • voor: 50PLUS, BBB, CDA, ChristenUnie, D66, JA21, OPNL, PVV, SGP, VVD en het lid Ferd Crone
   tegen: FVD, PvdD, SP, Volt en de leden Mary Fiers (GroenLinks-PvdA), Roel van Gurp (GroenLinks-PvdA), Hetty Janssen-van Helvoort (GroenLinks-PvdA), Farah Karimi (GroenLinks-PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks-PvdA), Randy Martens (GroenLinks-PvdA), Artie Ramsodit (GroenLinks-PvdA), Jeroen Recourt (GroenLinks-PvdA), Daan Roovers (GroenLinks-PvdA), Paul Rosenmöller (GroenLinks-PvdA), Noortje Thijssen (GroenLinks-PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks-PvdA) en Mei Li Vos (GroenLinks-PvdA)
 • Aangenomen
  Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne (36.394)
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2024 inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie (36.504)
  Hamerstuk

11 juni 2024

 • Aangenomen
  Vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking (36.197)
 • Aangenomen
  Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid (36.482)
  Hamerstuk

4 juni 2024

 • Aangenomen
  Wet versterking participatie op decentraal niveau (36.210)
 • Aangenomen
  Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal (36.377)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure (36.469)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostić, Van der Plas en Joseph Wet integrale suïcidepreventie (35.754)
  Hamerstuk

28 mei 2024