Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)

- Rondvraag

Op voorstel van het lid Hoekstra (CDA) inventariseert de commissie de accenten die woordvoerders van de afzonderlijke fracties willen leggen tijdens de Algemene financiële beschouwingen die op 17 november 2015 plaatsvinden.

Op voorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) besluit de commissie om voorafgaand aan de behandeling van het pakket Belastingplan 2016 een deskundigenbijeenkomst te organiseren. De commissie zal op 10 november 2015 besluiten over datum en tijd alsmede de uit te nodigen organisaties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren