Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 27 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131)

- 33131

Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland

De commissies bespreken de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel en besluiten de schriftelijke voorbereiding van het voorstel pas te hervatten als het kabinetsstandpunt inzake het het rapport 'Vijf jaar verbonden' van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland beschikbaar is en de novelle bij het voorstel de Eerste Kamer heeft bereikt.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman