Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150025 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

- Mededelingen en informatie

Op verzoek van de SP-fractie wordt uit het overzicht van nieuw gepubliceerde Europese voorstellen een drietal voorstellen inzake de kapitaalmarktunie (COM(2015)473/F1, COM(2015)472/F1 en COM(2015)468/F1) op korte termijn voor procedure geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren