Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33623

Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

De commissie besluit schriftelijk te informeren naar de ontwikkelingen op dit dossier, alvorens een beslissing te nemen over de eventuele hervatting van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren