Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- 34300 IX, A en B

De commissie neemt kennis van de reacties van de minister van Financiën en van de staatssecretaris van Financiën van 18 september jl. op de brieven van de commissie van 17 juli jl. inzake de motivering van spoedeisende wetsvoorstellen op de respectievelijke beleidsterreinen van de beide bewindspersonen (verslagen schriftelijk overleg; 34300 IX, A en B). Zij besluit deze correspondentie te betrekken bij het kennismakingsgesprek van de commissie met de bewindspersonen dat later dezelfde middag gepland staat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren