Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.000 IX)

- Mededelingen en informatie

De commissie stemt in met het aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een briefing over enkele recent gepubliceerde rapporten.

De commissie stemt in met het voorstel om op 27 oktober 2015 een technische briefing door het CBS te laten verzorgen over de berekening van het bruto nationaal inkomen dat de grondslag voor de EU-afdracht vormt.

De commissie neemt kennis van de uitnodiging voor de interparlementaire conferentie (IPC) Artikel 13 op 9-10 november 2015 in Luxemburg. De leden Elzinga (SP) en Postema (PvdA) geven aan belangstelling te hebben om aan deze IPC deel te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren