T02142

Toezegging Geschatte AOW-leeftijd op SVB-website (34.083)De staatssecretaris van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Beckers, toe dat op de website van de Sociale Verzekeringsbank ook vóór 2017 aandacht zal worden besteed aan de gevolgen van de te verwachte stijging van de levensverwachting voor de AOW-leeftijd.


Kerngegevens

Nummer T02142
Status voldaan
Datum toezegging 19 mei 2015
Deadline 1 januari 2016
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Mr. H.G.J.M. Beckers (VVD)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen AOW-leeftijd
informatievoorziening
levensverwachting
Kamerstukken Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd (34.083)


Uit de stukken

Handelingen 2014 -2015, nr. 31-item 10- blz. 13

De heer Beckers (VVD):

Ik heb nog een vraag in deze termijn aan de staatssecretaris. In eerste termijn heb ik aangegeven dat de VVD-fractie de toezegging van de staatssecretaris wenst dat zij al het mogelijke in het werk stelt om mensen zo vlug mogelijk te informeren over wat hen te wachten staat aan AOW-gerechtigde leeftijd. Ik kijk hierbij naar de SVB. We kunnen de ontwikkeling van de levensverwachting inschatten. Het CBS zal daar informatie over geven en die informatie kent een bepaalde hardheid. Het lijkt mij echter van belang dat de Sociale Verzekeringsbank zo vlug mogelijk bij de burger komt met informatie van het CBS over de levensverwachting en de vertaling daarvan door het CPB en dat niet wordt gewacht tot vijf jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd.

Handelingen 2014 -2015, nr. 31-item 10- blz. 15

Last but not least de heer Beckers. Hij zegt dat het ontzettend belangrijk is dat de Sociale Verzekeringsbank de goede informatie verstrekt, ook in de context van de levensverwachting van mensen. We hebben afgesproken dat in 2017 door de Sociale Verzekeringsbank heel helder wordt verteld hoe de vlag er bijhangt in 2022. Dat neemt niet weg dat erop op de website van de Sociale Verzekeringsbank alvast wel vergezichten worden geschetst, zonder dat het in beton gestort is, want dat kan niet. Als ik de opmerking van de heer Beckers op die manier mag vertalen, ga ik met deze boodschap naar de Sociale Verzekeringsbank.


Brondocumenten


Historie

  • 24 november 2015
    nieuwe status: voldaan
    Opmerking: Toezegging is voldaan. Zie website: http://www.svb.nl/int/nl/aow

  • 19 mei 2015
    toezegging gedaan