Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 september 2015
1.
34117

Wet algemeen pensioenfonds

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Oomen), D66 (Rinnooy Kan), PVV (Kok), SP (Elzinga), PvdA (Postema), ChristenUnie (Ester) en 50PLUS (Nagel)

2.
Toezegging SER-advies arbeidsmigratie (T01814)

Brief van de minister van SZW van 16 juni 2015 met de kabinetsreactie op het SER-advies arbeidsmigratie (33475, I )

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik). Een concept-brief zal via de mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren