Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.000 IX)

- T01748

Toezegging Belastinginkomsten, premies en bbp Caribisch Nederland (33.400 IV)

De commissie besluit toezegging T01748 als voldaan aan te merken naar aanleiding van hetgeen door de minister van Financiën hierover is opgemerkt in zijn brief van 3 september 2015 (34000 IX, E).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman