Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 september 2015
1. 34109

Erfgoedwet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma), D66 (Schnabel), SP (Gerkens), PvdA (Nooren) en ChristenUnie (Bikker).

2. 34160

Regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Pijlman) en SGP (Schalk).

3. T01972

Toezegging Witte vlekken in de basisinfrastructuur (33.750 VIII)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 augustus 2015 in reactie op de brief vanuit de commissie van 3 juli 2015 (34000 VIII, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.

4. Mogelijkheid gesprek met voorzitter en leden van de Onderwijsraad

De commissie houdt graag in januari of februari van 2016 een gesprek met de Onderwijsraad. In december zal zij onderwerpen inventariseren voor dit gesprek.

5. Spoedeisende wetsvoorstellen op OCW-terrein

De commissie neemt kennis van de spoedeisende wetsvoorstellen op haar terrein en van wat hierover in het College van Senioren is gewisseld.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman