Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)

- Gesprek met Raad van State

De commissie wenst een informeel gesprek met leden van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de kabinetsplannen voor splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 27 oktober 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman