Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- 34000 XV, H

verslag van een schriftelijk overleg over spoedeisende wetsvoorstellen

De brief over de spoedeisende wetsvoorstellen zal worden betrokken bij het kennismakingsgesprek met de bewindslieden van SZW op 29 september a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren