34.264

Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienstDit wetsvoorstel heeft tot doel het publieke mediabestel toekomstbestendig te maken. De voorgestelde maatregelen moeten leiden tot scherpere keuzes, sterkere creatieve competitie en meer gezamenlijkheid in het uitvoeren van de publieke taak.

Een belangrijke maatregel daartoe is de wijziging van de rol van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), namelijk van een coördinerende naar een regierol. Daarnaast worden enkele maatregelen ten aanzien van de regionale publieke omroepen voorgesteld om de efficiëntie te vergroten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 13 oktober 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. CDA, ChristenUnie, VVD, Houwers, Van Vliet, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 15 maart 2016 na hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (VVD, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en OSF) en 30 stemmen tegen (CDA, PVV, SP, PvdD en 50PLUS) aangenomen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 februari 2016, 1 maart 2016 en 8 maart 2016. Tijdens de debatten op 1 en 8 maart 2016 zijn vijf moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden eveneens plaats op 15 maart 2016.

Op 8 december 2015 vond een deskundigenbijeenkomst plaats over dit wetsvoorstel. Deze bijeenkomst kunt u hier terugkijken.


Kerngegevens

ingediend

25 augustus 2015

titel

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.


Documenten

127
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-127] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-127] documenten