Stemming Suppletoire begroting Buitenlandse ZakenVerslag van de vergadering van 7 april 2015 (2014/2015 nr. 27)

Aanvang: 13.23 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Suppletoire begroting Buitenlandse Zaken

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (34085-V).

(Zie vergadering van 31 maart 2015.)


De voorzitter:

Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens het kabinet bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.