Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- 34000, O

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over spoedeisende wetsvoorstellen in de tweede helft van 2015 dan wel in het eerste kwartaal van 2016; Miljoenennota 2015

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2015 (34000, O). De spoedeisende wetsvoorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie kunnen desgewenst aan de orde worden gesteld tijdens het op 8 september 2015 geplande kennismakingsgesprek met de bewindspersonen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren