Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)

- T02051

vaststelling brief met vragen naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie-Strik

De commissie bespreekt een brief op basis van inbreng van de GroenLinks-fractie (Strik), in reactie op de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 18 juni 2015 (34000 VI, AF). De fracties van CDA, D66, SP en ChristenUnie sluiten zich aan bij de gestelde vragen van de GroenLinks-fractie. De PvdA-fractie stelt nog enkele nuanceringen voor, waarover via de mail overlegd zal worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren