Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- Mededelingen en informatie

De commissie wenst naar aanleiding van de brief van de minister van V&J van 2 juli 2015 inzake spoedeisende wetsvoorstellen op 8 september aanstaande nader over de spoedeisendheid te spreken, mede aan de hand van wat hierover in het College van Senioren is gezegd en mede in het licht van artikel 12 Wet raadgevend referendum.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman