Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)

- Gesprek met Raad van State, Centrale Raad van Beroep en Hoge Raad

De commissie wenst op 8 september 2015 een concreet datumvoorstel te bespreken voor een besloten informeel gesprek met de Raad van State over de kabinetsplannen voor splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De commissie volgt de plannen van de commissie V&J voor gesprekken met de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad en zal aan deze gesprekken deelnemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman