Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- 34000, O

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van Veiligheid en Justitie over spoedeisende wetsvoorstellen op onder meer SZW-terrein. Een conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Dit onderwerp kan desgewenst aan de orde worden gesteld tijdens het op 29 september 2015 geplande kennismakingsgesprek met de bewindspersonen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren