Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- 34000, O

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over spoedeisende wetsvoorstellen in de tweede helft van 2015 dan wel in het eerste kwartaal van 2016; Miljoenennota 2015

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de bewindspersonen van Financiën naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2015 (34000, O) over spoedeisende wetsvoorstellen op onder meer het terrein van Financiën. De door de staf te concipiëren conceptbrief zal per e-mail ter vaststelling aan de commissie worden voorgelegd. Dit onderwerp kan desgewenst ook aan de orde worden gesteld tijdens het op 22 september 2015 geplande kennismakingsgesprek met de bewindspersonen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren