Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.000 IX)

- 34000 IX, D

Toezeggingen en motie-Backer

De commissie houdt bespreking van de brief van de minister van Financiën van 29 juni 2015 (34000 IX, D) aan tot 8 september 2015.

- Grondslag EU-afdracht

De commissie stelt een brief vast op basis van inbreng van de PVV-fractie (Van Strien), met daarin een aantal vragen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren