Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2013 (33.400)

- T01651

Toezegging Gedrags- of integriteitscode als onderdeel van Europees bankentoezicht (33.400)

De commissie neemt de brief van de minister van Financiën van 29 juni 2015 (33400, AF) voor kennisgeving aan en besluit toezegging T01651 als voldaan aan te merken.

- T01653

Toezegging Bewaken ontwikkeling toezichtskosten DNB en AFM (33.400)

De commissie stelt een brief vast in reactie op de brief van de minister van Financiën van 1 juni 2015 (33400, AE). T01653 wordt afgevoerd, aangezien de beheersing van de toezichtskosten van DNB en AFM inmiddels een wettelijke verankering heeft.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren